Seniorkonsulent

Siri Munch Wahl

Arbeids- og kompetanseområde

 

Studierettleiar for bachelor i sjukepleie campus Førde. 

  • Innpassing av utdanning
  • Internasjonalisering
  • Generell studieadministrasjon og sakshandsaming
  • Opplysningsarbeid

Superbrukar i Canvas.