Seniorkonsulent

Siri Munch Wahl

Arbeids- og kompetanseområde

 

Studierettleiar for bachelor i sjukepleie ved campus Førde. 

  • Studierettleiing
  • Generell studieadministrasjon og sakshandsaming
  • Innpassing av utdanning
  • Tilrettelegging av studiekvardagen 
  • Tilrettelegging av utdanningsplanen

Superbrukar i Canvas.