Førsteamanuensis

Kamal Prasad Acharya

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er samfunnsøkolog (plantebiolog) og forskingsarbeidet mitt er i stor grad knytt til økologi, biologisk mangfold, naturressursforvaltning og fremmede arter.

Jeg underviser i naturfag (biologi) både på barnehagelærer- (BLU) og grunnskolelærerutdanning (GLU). I tillegg jobber jeg med program for kompetanseutvikling: REKOMP (Regional Ordning for Kompetanseutvikling i barnehage) og DEKOMP (Desentralisert Ordning for Kompetanseutvikling i skolen).

Underviser i

  • NHR101 Natur, helse og rørsle
  • MGUNA/MGBNA401 Naturfag 2, emne 2 - Den levende naturen, fortsettelse og FoU-oppgave
  • MGUNA501/MGBNA501 Naturfag 3, emne 1 - Naturfag fordypning

Forskargrupper

Publikasjonar