Seniorrådgivar - Prosjektleiar

Dag Stenvoll

Arbeids- og kompetanseområde

Prosjektleder for Det nye universitetet på Vestlandet.

Jeg begynte i oktober 2019 i denne vanvittig spennende jobben. Det første jeg vil gjøre er å snakke med flest mulig av de som kjenner HVL godt. Deri ligger flere runder til de fem campusene, med både individuelle samtaler og åpne informasjons- og diskusjonsmøter om prosjektet og om hvilket universitet vi skal bli. Jeg og prosjektgruppen vil også dra til de tre andre høgskolene som nylig har blitt eller søkt om å bli profesjons- og arbeidslivsrettede universiteter, altså OsloMet, Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet. Veldig mye å lære av dem.

Jeg kommer fra Diku (tidligere SIU), hvor jeg siden 2011 har jobbet med internasjonalisering av høyere utdanning. Det siste året var jeg utlånt til KD for å bidra til en stortingsmelding om studentmobilitet. Jeg har studert engelsk, fransk og russisk, og har en doktorgrad i sammenliknende politikk fra 2003. Etter dette var jeg i åtte år på Rokkansenteret (NORCE). Her forsket jeg på moralske politiske temaer som abort, seksualitet, bioteknologi og aktiv dødshjelp. Mitt førsteintrykk av HVL, basert på min forskning, er at det er en sexy institusjon, ikke døende men tvert i mot kjernesunn og langt på vei gravid med en universitetsbaby.