Seniorrådgivar – Prosjektleiar

Dag Stenvoll

Dag Stenvoll
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD2, M2-08

Arbeids- og kompetanseområde

Prosjektleder for Det nye universitetet på Vestlandet.

Jeg begynte i oktober 2019 i denne vanvittig spennende jobben. Det første jeg vil gjøre er å snakke med flest mulig av de som kjenner HVL godt. Deri ligger flere runder til de fem campusene, med individuelle samtaler og åpne informasjons- og dialogmøter om prosjektet og om hvordan vi skal bli et solid profesjons- og arbeidslivsrettet universitet. Vi i prosjektgruppen har også tett dialog med de tre andre høgskolene som nylig har blitt eller søkt om å bli universiteter, altså OsloMet, Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet.

Jeg kommer fra Diku (tidligere SIU), hvor jeg siden 2011 har jobbet med internasjonalisering av høyere utdanning. Den siste tidenvar jeg utlånt til KD for å bidra til en stortingsmelding om studentmobilitet. Jeg har studert engelsk, fransk og russisk, og har en doktorgrad i sammenliknende politikk fra 2003. Etter dette var jeg i åtte år på Rokkansenteret (NORCE). Der forsket jeg på moraliserte politiske temaer som abort, seksualitet, bioteknologi og aktiv dødshjelp. Mitt førsteintrykk av HVL er at det er en sexy høyskole, ikke døende men tvert i mot kjernesunn og langt på vei gravid med en universitetsbaby.