Spesialbibliotekar

Sigurd Glosvik

Epost: Send epost
Førde
VI, VIE1005

Arbeids- og kompetanseområde

  • Ansvarlig for avtale om bibliotektjenester til ansatte i Helse Førde
  • Kurs og veiledning til studenter og ansatte ved HVL og Helse Førde-ansatte:
     Helsefaglige litteratursøk
     
    Referanser / Litteraturlister / Endnote
  • Publisering av studentoppgaver