Forskar

Ane Kjellaug Brekke Gjerland

Arbeids- og kompetanseområde

Deltek i fleire ulike forskingsprosjekt kor fellesnemnaren er systematiske litteraturgjennomgongar.


Kompetanseområde inkluderer:

 • systematiske reviews
 • scoping reviews
 • miljøpsykologi
 • arbeidsplassutforming
 • evidensbasert forsking

Forskar på

 • Kontakt med natur
 • Kontorkonsept og arbeidsplassutforming
 • Evidence-based research
 • Samlivskurs

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Office Design: a review of health effects of different office concepts.

  Gjerland, Ane Kjellaug Brekke, Soos, Stephan, Danielsen, Tor Erik, Eikseth, Barbro Grude, Tosterud, Hanne, Hiis Bergh, Liv, Hatling, Morten Arnt, Knardahl, Stein (2021)
 • Office concepts: A scoping review

  Gjerland, Ane Kjellaug Brekke, Søiland, Elisabeth, Thuen, Frode (2019)