Førstelektor-emerita

Anne Karin Larsen

Arbeids- og kompetanseområde

Førstelektor-emerita, fra juli 2018.

Utdannet sosionom (Sosionomutdanningen i Trondheim, 1975),

hovedfag i helsefag (Universitetet i Bergen, 1997).

Fagfelt: sosionomutdanning og sosialt arbeid.

20 års erfaring fra sosialt arbeid, før ansettelse ved Høgskolen i Bergen, 1997-.

Førstelektor fra 2008.

Prosjektleder/koordinator for:

  • Social Work – Virtual Campus (SW-VirCamp), 2008 -2011
  • Virtual Classroom for social work in Europe (VIRCLASS), 2004 –2010
  • Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS) 1998 - 2017.

Styreverv:

Medlem av styret, og leder for utvikling av internasjonal sommerskole og nettbaserte forkurs: The Thematic Network European Social Work (EUSW), 2003 -2008.

Underviser i

       Sosialt arbeids teori og metode

  • Internasjonalt sosialt arbeid og e-pedagogikk
  • Sosialt entreprenørskap
  • En rekke skjermforelesninger i nettpedagogikk, sosialt arbeid, digitalt læringsmateriell, samfunnsarbeid
Forskar på
  • Læringssamfunn (situert læring),
  • Nettbasert undervisning og læring i sosialt arbeid,
  • Sosialt arbeid under endra rammevilkår (NAV),
  • NAV som praksissamfunn.
Forskargrupper