Førstelektor-emerita

Anne Karin Larsen

Arbeids- og kompetanseområde

Førstelektor Prosjektutvikling i forbindelse med utvikling av virtuell campus og nettbaserte kurs i sosialt arbeid og e-pedagogikk. SW-VirCamp http://vircamp.net og VIRCLASS http://virclass.net/old Koordinator for Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS) fram til 2017. Utdannet sosionom, hovedfag i helsefag. Fagfelt: sosionomutdanning og sosialt arbeid.

Underviser i

  • Internasjonalt sosialt arbeid og e-pedagogikk
  • Sosialt entreprenørskap

Forskar på

  • Nettbasert undervisning og læring i sosialt arbeid. Sosialt arbeid under endra rammevilkår (NAV). NAV som praksissamfunn.