Høgskulelektor

Aslaug Furholt

Arbeids- og kompetanseområde

BLU og GLU: Musikkdidaktikk, musikkpedagogikk, sang og stemmebruk.

Internasjonalisering - koordinator for Teacher Education Network (baltisk og nordisk) og partnersamSang, stemmebruk, musikkpedagogikk, musikkdidaktikk for innanfor BLU og GLU.arbeid med Belgia, Østerrike og Latvia.

Underviser i

Sang og stemmebruk, musikkpedagogikk, musikkdidaktikk.

Forskar på

 • Sang i barnehage og skole. Samsang gjennom livsløpet. Kommunikativ musikalitet.
 • Comparative utdanningsstudier innanfor kunstfag, i partnerskap med Belgia, Austerrike og Latvia. Tema om integrert kunstfaglig undervisning og læring, kulturell sensitivitet og forståelse.

Publikasjonar

 • Musikalsk kommunikasjon i barnehagen

  Furholt, Aslaug (2019)
 • Kunstnarar i barnehagen – estetiske erfaringar av høg kvalitet? :

  Furholt, Aslaug (2018)
 • The voice – reflections on the didactics of the voice as the subjective Self or as the objective Instrument

  Furholt, Aslaug (2018)
 • The 2nd International Symposium on Voice and Communication in Teacher Education, hosted by the Research Group Voice InFormation (Leader: Tiri B. Schei)

  Schei, Tiri Bergesen, Åvitsland, Bjørg Solsvik, Skjerdal, Lena, Furholt, Aslaug, Daviknes, Trine, Kolstad, Lars, Turøy, Anne Kristine Wallace, Hodneland, Kari Gina, Kulset, Nora Bilalovic (2018)
 • Innlegg om Knutepunktfunksjonen i musikkpedagogikk

  Furholt, Aslaug (2015)
 • NOU 2015:8 Fremtidens skole. Innlegg på konferanse/seksjon

  Furholt, Aslaug (2015)
 • Finansiering av musikkfaget i høgare utdanning.

  Furholt, Aslaug (2014)
 • Innleiing til møte med Ludvigsenutvalget

  Furholt, Aslaug (2014)
 • Minstestandard for lærarkompetanse

  Furholt, Aslaug (2014)
 • Minstestandard for musikklærarkompetanse

  Furholt, Aslaug (2014)
 • Musikk - mulighetenes fag

  Furholt, Aslaug (2014)
 • Politisk styrt kunnskapsfall

  Furholt, Aslaug (2014)
 • "Ungene elsker det!" - Kulturskolen som ressurssenter for grunnskolen – korleis og kvifor?

  Furholt, Aslaug, Åvitsland, Bjørg Solsvik (2013)
 • "Ungene elsker det!" Grunnskole - kulturskole, relasjoner, samarbeid og resultater

  Furholt, Aslaug, Åvitsland, Bjørg Solsvik (2013)
 • Ungene elsker det" Grunnskole - kulturskole, relasjoner, samarbeid, resultater

  Åvitsland, Bjørg Solsvik, Furholt, Aslaug (2013)
 • "Ungene elsker det" kulturskolens musikkundervisning i grunnskolen, "Kulturfagprosjektet"

  Åvitsland, Bjørg Solsvik, Furholt, Aslaug (2013)
 • A Tribute to the Duke Prelude to a Kiss

  Furholt, Aslaug (2012)
 • Konsert Sælen Krk utvalde komponistar

  Furholt, Aslaug (2012)
 • Contemporary Norwegian Approaches to Music Education

  Furholt, Aslaug, Daviknes, Trine, Åvitsland, Bjørg Solsvik (2010)
 • Kulturnytt NRK p2

  Furholt, Aslaug (2009)
 • Notat angående Stortingsmelding 11, ?læreren ? rollen ? og utdanningen?

  Stangeland, Tone, Furholt, Aslaug (2009)
 • Bibelske bilder

  Furholt, Aslaug (2008)
 • Finansierings- og studietilbodssituasjonen i lærarutdanningane

  Furholt, Aslaug (2008)
 • Julekonsert

  Furholt, Aslaug (2008)
 • Kunstfag gir kunnskap

  Furholt, Aslaug (2008)
 • Kunstfagpolitikk, takk!

  Furholt, Aslaug (2008)
 • Motette

  Furholt, Aslaug (2008)
 • Motette

  Furholt, Aslaug (2008)
 • Motette

  Furholt, Aslaug (2008)
 • Motette

  Furholt, Aslaug (2008)
 • Motetter

  Furholt, Aslaug (2008)
 • Valendagane, kantatekonsert

  Furholt, Aslaug (2008)
 • Valendagane, kantatekonsert

  Furholt, Aslaug (2008)
 • Jubilate Deo

  Furholt, Aslaug (2007)
 • Song og stemmerett i skolen? Ja takk - begge delar

  Furholt, Aslaug (2007)
 • Sangens betydning i morgendagens skole

  Furholt, Aslaug (2005)
 • Sanger i Kongens Sal

  Hauge, Torunn Bakken, Furholt, Aslaug (2001)