Seniorkonsulent

Astrid Bondevik

Astrid Bondevik
Epost: Send epost
Sogndal
BRAGE, B-1018

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er studierettleiar på grunnskulelærarutdanning 1-7 og 5-10, PPU og engelsk årsstudium ved campus Sogndal.

Du kan ta kontakt med meg når du lurer på noko rundt utdanninga du går på, det kan vere stort eller lite. Eg vil vere med å gjere studiesituasjonen din best mogeleg.

Eg har arbeidd mange år i både vidaregåande- og ungdomsskule, og har vore i stillinga mi ved HVL sidan 2017. Eg har hovudfag i cellebiologi og tok PPU for å kunne undervise, seinare har eg utdanna meg til kunstterapeut.

Du er velkommen inn på kontoret mitt i Bragebygget, eller til å ta kontakt via epost.