Førsteamanuensis

Bettina Backström-Widjeskog

Bettina Backström-Widjeskog
Epost: Send epost
Sogndal
BRAGE, B-U016-F

Arbeids- og kompetanseområde

Jag arbetar  inom praktisk pedagogisk utdanning og yrkesfagleg videreutdanning - yrkesfaglærerløftet, rettleiingspedagogikk, master i didaktiske praksisar og master i læring og undervisning. Jag är även UP2 inom DeKomp för grundskola och medverkar i utbildning av studentmentorer.

Jag har 25 års erfarenhet av arbete inom lärarutbildning och yrkeslärarutbildning från Åbo Akademi och Novia University of Applied Sciences i Finland. Vid Novia UAS har jag, förutom huvudansvar för pedagogisk utbildning av musik- och scenkonstpedagoger, haft hand om pedagogiskt utvecklingsarbete i nationellt samarbete med utbildningsdirektörer vid de finländska högskolorna. Under åren 2010-2012 var jag dekan för fakulteten för konst och kultur vid högskolan.

Min doktorsavhandling (2008) omhandlar pedagogiskt entreprenörskap. 

Jag är även certifierad klassrumsobservatör, CLASS.

Underviser i

Læringsleiing, relasjonskompetanse og elevmedvirkning (YFL)

Vurdering for læring (YFL)

PPU-Yrkesfag

Profesjonsrettet veilederutdanning

Ledelse av yrkesdidaktisk arbeid i praksis (master ydid)

Didaktiske praksisar (master ydid)

Praksiveiledning for lærere (GLU)

Opplæringskurs for studiementorer

Master i læring og undervisning (GLU)

Forskar på

Relasjonell pedagogikk, livsmestring och salutogenese, veiledning, entreprenørielt mindset og mestringstru, teamwork