Førstelektor

Bjørg Norunn Rullestad Hafslund

Arbeids- og kompetanseområde

Fagleg og administrativ leiing på instituttnivå. Arbeidsområde inneber også personal- og økonomiansvar og strategisk planlegging innan instituttet. Utviklingsarbeid og forståing for høgre utdanning er henta frå erfaring innan bachelorutdanning, oppbygging av vidareutdanning i mammografi og som sensor og rettleiar på masteroppgåver, helsefag UiB. Nasjonalt har eg delteke i rammeplansarbeid for radiografar og også i fleire rapportutgreiingar innan fagfeltet for radiografi. Har deltatt som medlem i internasjonal fagkomité for radiografar i The European Congress of Radiology, Vienna og har god kjennskap til fagpersonar og forskarar innan radiografifaget i Europa gjennom samarbeid innan fleire prosjekt. Er i dag deltakar i eit Erasmus+ prosjekt innan mammografi, og der Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki innehar leiaransvaret. Forskinga mi er innan mammografi, men også utdanningsforsking.
Forskar på
  • Forskinga mi er innan mammografi, men også utdanningsforsking.