Stipendiat

Catharina Caspara Vloon

Underviser i
  • BI424 Grunnkurs i botanikk
  • BI434 Vegetasjonsøkologi
Forskar på
  • Restaurering av myr
  • Vegetasjonsøkologi
Forskargrupper