Rådgivar

Cecilie Thaule Løvlid

Cecilie Thaule Løvlid
Epost: Send epost
Sogndal
FF, 119-B

Arbeids- og kompetanseområde

Kvalitetsrådgjevar

Konst. fagansvarleg for kvalitetsarbeid i fakultetet. Arbeidsoppgåvene er utgreiings- rapporterings- og analysearbeid i fakultetet, i tillegg til kvalitets- og utviklingsarbeid knytt til Institutt for velferd og deltaking.

Arbeidsoppgåver:

Kvalitetsarbeid, rettleie fagtilsette i skriving/etablering/revidering av studieplanar, akkreditering av studieprogram, evalueringsarbeid, høyringar, utgreiingsarbeid, rapportering knytt til utdanningskvalitet, sekretær for råd og utval. 

Tidl. prosjektleiar for samordning av bachelorprogramma i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie ved institutt for velferd og deltaking.

Tidl. sekretær skikkaansvarleg ASF.

Før fusjonen mellom HiSF, HiB og HSH:

Avdeling for samfunnsfag, HiSF: arbeida tett med dekan og instituttleiinga ved avdelinga. Arbeidsoppgåvene var knytt til utdanningskvalitet, studietilbod, årsrapportering (avdeling og institusjon), utgreiingsarbeid, sekretær for råd/utval, sekretær for skikkaansvarleg.

Seksjon for utdanning, HiSF: Arbeidsoppgåver knytt til årsplan, rapportering og analyse, strategi, kommunikasjon, kvalitets- og utviklingsarbeid og sakshandsaming.

Utdanning:

Master i samfunnsplanlegging og leiing. Forska på avgjerdsprosessar ved samanslåing av organisasjonar/institusjonar.

Faglærar humanistiske fag.

Anna:

Lang erfaring med politisk arbeid på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, strategisk arbeid, organisasjons- og utviklingarbeid, pedagogisk utviklingsarbeid og prosjektleiing, samt beredskap og kommunikasjon.

Forskar på

  • Avgjerdsprosessar: Kva skjer i avgjerdsprosessar der målet er fusjon/samanslåing
  • Masteroppgåve: Avgjerdsprosessen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane om å bli ein del av Høgskulen på Vestlandet. Eit casestudium. https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2559283