Arbeids- og kompetanseområde

Robotikk og robot-menneske samhandling

Underviser i
  • Maskinell læring for robotar
  • Robot prototyping
Forskar på

Robotikk og robot-menneske samhandling

Forskargrupper

Robotikk