Førsteamanuensis

Deta Gasser

Arbeids- og kompetanseområde

 • Berggrunnsgeologi
 • Strukturgeologi og tektonikk
 • Geokronologi (Aldersdatering av bergarter)
 • Norges geologi

 

Underviser i
 • GE414 - Strukturgeologi og Tektonikk
 • Strukturgeologisk Feltkurs (5 dager), Atløy
 • GE406 - Grunnkurs i Geologi
 • GE491 Bacheloroppgave i Geologi
 • GE481 - Ingeniørgeologi fast fjell
 • MGUNA/MGBNA201 - Naturfag 1, emne 2 - Den ikkje-levande naturen (fysikk, kjemi og geofag for lærerstudenter)
Forskar på
 • Regionalgeologisk utivkling av konvergente platetektoniske miljøer (Alpene, Kaledonidene, nord-amerikansk Kordillera)
 • Lukkingshistorien til Iapetus-havet
 • Tektonisk og geomorfologisk utvikling av Vestnorge fra Devon til i dag

Publikasjonar

Vis alle