Førsteamanuensis

Deta Gasser

Arbeids- og kompetanseområde

  • Berggrunnsgeologi
  • Strukturgeologi og tektonikk
  • Geokronologi (Aldersdatering av bergarter)
  • Norges geologi

 

Underviser i

  • GE414 - Strukturgeologi og Tektonikk
  • GE406 - Grunnkurs i Geologi
  • GE491 Bacheloroppgave i Geologi
  • GE481 - Ingeniørgeologi fast fjell
  • Strukturgeologisk Feltkurs (5 dager), Atløy

Publikasjonar