Frank Krogh Kongshavn
Epost: Send epost
Haugesund
HGSD, H-HOV3090-2

Arbeids- og kompetanseområde

Samfunnskontakt ved campus Haugesund.

  • Ansvar for å etablere og videreutvikle nettverk, kontakt- og møteplasser med samfunns- og arbeidsliv i Haugesund-regionen
  • Prosjektledelse innen prioriterte satsingsområder
  • Rådgiver for politikk som angår HVL, inkludert politiker- og myndighetskontakt
  • Utredning, analyse og saksforberedelse
  • Støtte til gjennomføring av konferanser og seminar
  • Sekretariat for Campusutviklingsprosjektet