Førsteamanuensis

Geir Martin Førland

Arbeids- og kompetanseområde

Undervisning, forskning og utdanningsledelse.

Underviser i

Stoffoverføringsprosesser og renseteknologi (separasjon)

Fluidmekanikk

 

Forskar på
  • Overflate- og kolloidkjemi