Arbeids- og kompetanseområde

Arbeidsområder: Praktisk-Pedagogisk Utdanning, 8.-13. HMS-kultur og ledelse.
Fagfelt: Filosofi, ledelse, pedagogikk, psykologi.