Høgskulelektor

Gro Merete Eide

Arbeids- og kompetanseområde

Eg underviser primært i barnehagelærerutdanninga og i profilen Kunst, kultur og kreativitet (KKK). Her underviser eg innanfor fagområdet forming. Mitt materialeområdet er for tida keramikk, men underviser i dei fleste disipliner innan faget.
Forskar på
  • Eg arbeider med eige skapande arbeid innan installasjonskunst og keramikk i ulike samanhenger - utstillinger og prosjekt. Dei siste åra har eg hatt årlege prosjekter i Kunst i Natur http://www.kunstinatur.no/ Eg er også opptatt av kva som skjer med fagene, faglærarane og utdanninga når ein i den nye barnehagelærarutdanninga går frå fag til kunnskapsområder.