Amanuensis

Gunnar Onarheim

Arbeids- og kompetanseområde

Yrkeserfaring
1992-d.d. amanuensis ved SFDH, HiSF og HVL
1988-1992 forskingsassistent, Norges råd for anvendt
samfunnsforskning, LOS-senteret, Bergen
Undervisningsfelt
Samfunnsvitskapleg metode
Politisk og kulturell globalisering
Politiske institusjonar
Internasjonale relasjonar
Samfunnskunnskap i lærarutdanninga

Forskingsinteresse
Velferdsstatens historie
Utviklinga i tilhøvet mellom frivillige organisasjonar og
offentleg sektor
Globaliseringsprosessar

Utdanning
1988 Cand.polit, hovudfag i samanliknande politikk, UiB
1987 Pedagogisk eksamen, UiB
1984 Sosialøkonomi grunnfag, UiB
1983 Sammenliknende politikk mellomfag
1982 Engelsk mellomfag, UiB
1981 Ex.phil/fonetikk & språkvitskap, UiB
1981 Engelsk grunnfag, Rogaland distriktshøgskole