Høgskulelektor

Hanna Allesøe Hansen

Hanna Allesøe Hansen
Epost: Send epost
Sogndal
HB, H-1049

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er landskapsarkitekt med stor interesse for hvordan vi utvikler urbane grønne områder til at kunne romme mere biologisk mangfold, og hvordan dette kan gjøres ved å kombinere økologi og landskapsarkitektur.

Jeg underviser på bachelorutdannelsen "Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur" og er stipendiat innskrevet på The PhD School at the Faculty of Science, University of Copenhagen. 

Underviser i
  • PL425 Rom og design (B.Sc.) 
  • Veiledning (BSc) på "Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur"
Forskar på
  • Økologisk design i landskapsarkitektur 
  • Biologisk mangfold i byene 
  • Transdisiplinært samarbejde mellem landskapsarkiteer og økologer 
  • Opplevingslandskapet Kaupanger - plan for restaurering, skjøtsel og formidling av kulturlandskapet ved Kaupanger stavkyrkje og Kaupanger Hovedgård
Forskargrupper