Høgskulelektor

Hanna Allesøe Hansen

Underviser i

  • PL425 Rom og design
  • BI436 Grønstruktur og urban vegetasjon
  • PL412 Landskapsinngrep

Forskar på

  • Opplevingslandskapet Kaupanger - plan for restaurering, skjøtsel og formidling av kulturlandskapet ved Kaupanger stavkyrkje og Kaupanger Hovedgård

Forskargrupper