Seniorrådgivar

Hedvig Kristin Rørvik

Arbeids- og kompetanseområde

  • Koordinator u Region Vest,  EVU- regionalt nettverk for Utdanningsdirektoratet 
  • Adm.ansvarlig for Dekomp 
  • Koordinerer etter, videreutdanning og oppdragstilbud ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett
  • Samarbeider med fagmiljøer og koordinerer utvikling av prosjektert inne kompetanseutvikling, livslang læring og oppdragsprosjekter
  • Anbudsarbeid og planlegging av prosjekter og aktiviteter herunder budsjettering, kontrakter og rapportering
  • Kontakt med relevante samarbeidspartnere