Fagseksjonsleiar

Hege Almeland Hansen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg underviser ved Masterutdanning i psykisk helse- og rusarbeid, samt ved bachelorutdanningen i sosialt arbeid. Tidligere har jeg også undervist i videreutdanning i gruppeveiledning for NAV-ansatte. Fra før har jeg arbeidserfaring fra sosialtjeneste, støttekontakt- og avlastningstjeneste, samt ombudsordning for personer med nedsatt funksjonsevne.

Utdanning: Sosionom, videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige, mastergrad i helsefremmende arbeid og helsepsykologi, samt doktorgrad i psykologi.

Fagfelt: Recovery, brukerperspektiv, tidlig intervensjon, helsetjeneste, psykisk helsearbeid og sosial deltakelse.

Underviser i

  • Sosialt arbeid
  • Psykisk helsearbeid

Forskar på

  • Tidlig intervensjon og recoveryprosesser ved førstegangs psykose
  • Psykoedukasjon til personer med lett utviklingshemning
  • Dyreassisterte intervensjoner i psykisk helsearbeid

Forskargrupper