Førstelektor

Ingvard Bråten

Underviser i
 • Grunnskolelærerutdanning 1.-7.
 • Grunnskolelærerutdanning 5.-10.
 • Barnehagelærerutdanning
Forskar på
 • Kjønnsperspektiver på kunst og håndverk
 • Barn, materialmøter og digitale medier
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Praksisfortelling om Pappenheim

  Hoem, Jon, Bråten, Ingvard (2024)
 • Auditolocomotiv – automatoner som tegner

  Hoem, Jon Øivind, Bråten, Ingvard, Goodwin, Jeanett Ann (2023)
 • A network of co-created knowledge - A field in progress

  Letnes, Mari-Ann, Bråten, Ingvard, Nielsen, Liv Merete, Skjelbred, Bente Helen (2023)
 • From play to media: A physical approach to digital media

  Meyer, Grete Skjeggestad, Bråten, Ingvard (2022)
 • Generasjon 2.0: Mannlige lærere i kunst og håndverk

  Bråten, Ingvard, Borgen, Jorunn Spord (2022)