Høgskulelektor

Jan Sulavik

Arbeids- og kompetanseområde

Jan Sulavik er høgskolelektor på Institutt for miljø- og naturvitskap

Nøkkelord: Botanikk, alpin økologi og økologisk restaurering

Underviser i
  • MGBNA101 & MGUNA101 Naturfag 1 den levende naturen: botanikk & økologi
  • NHR102 Natur, helse og rørsle: naturfag
  • NHRD201 Natur, helse og rørsle: naturfag
  • BNF301 Barn, natur og friluftsliv: naturfag
  • BI424 Botanikk grunnkurs: ekskursjoner & labbøvelser
  • BI4-301 Climate Change Ecology: alpine ecosystems and climate change
Forskar på
  • restaureringsøkologi
  • planteøkologi
  • alpin økologi
  • revegetering av steintipper i fjellområder - plantenes funksjonelle trekk, frø, populasjondynamikk
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar