Høgskulelektor

Jan Sulavik

Arbeids- og kompetanseområde

Jan Sulavik er høgskolelektor på Institutt for miljø- og naturvitskap og undersøker ulike aspekter av revegetering av steintipper tilknyttet vannkraftsutbygning på fjellet (plantetrekk, frøspredning, koloniseringsmønstre av krekling (Empetrum nigrum ssp. hemraphroditum), populasjonsdynamikk av blåbær (Vaccinium myrtillus)). Dessuten underviser han i botanikk og generell og alpin økologi, og naturfag i barnehagelærerutdanninga. Nøkkelord: Botanikk, alpin økologi og økologisk restaurering.

Underviser i

  • MGB/MGUNA101 Naturfag i lærerutdanninga: botanikk & generell økologi
  • BI4-301 Climate Change Ecology: alpine ecosystems and climate change
  • NHR102 Natur, helse og rørsle: naturfag
  • NHRD101 Natur, helse og rørsle: naturfag

Forskar på

  • restaureringsøkologi
  • planteøkologi
  • alpin økologi
  • revegetering av steintipper i fjellområder - plantenes funksjonelle trekk, frø, populasjondynamikk

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar