Forskar på
  • Samarbeid mellom mennesker og roboter.