Forskar på

  • Samarbeid mellom mennesker og roboter.