Professor

Jostein Stalheim

Arbeids- og kompetanseområde

Musikk

Komponering

Akkordeon

Interdisiplinær kunst

Soundpainting

Musikkteknologi

Musikk for scene

Underviser i
  • Komponering
  • Musikkteknologi
  • Soundpainting
  • Akkordeon
  • Improvisasjon
Forskar på
  • Kunstnerisk arbeid
  • Komponering for og med barn og unge
Forskargrupper