Administrasjonssjef

Kristin Reiso Lawther

Arbeids- og kompetanseområde

Ansvarsområder: 

  • ledelse av administrative oppgaver innen HR, lederstøtte, studieadministrasjon, EVU og oppdragsvirksomhet og FoUI som ligger til fakultetet
  • økonomiforvaltningen i fakultetet, som budsjett og økonomioppfølging
  • Prosesser knyttet til årsplaner, strategiarbeid, årsmelding og budsjett 
  • Vedlikehold og videreutvikling av årshjul, økonomiske analyser og rapporter for ledelse og styringsorgan i fakultetet
  • HMS-arbeid og oppfølging av internkontrollsystem
  • Forvaltningskontroll