Rådgivar

Kristoffer Fagervoll Sortland

Arbeids- og kompetanseområde

Innovasjonsrådgjevar ved Institutt for Maritime Studier.

Jobber med koordinering og samhandling med mål om å styrke innovasjon og forskings- og utviklingssamarbeid mellom maritimt næringsliv og akademia.

Arbeider med utvikling av Senter for sjøsikkerhet i Haugesund med fokus på grøn skipsfart, sikker skipsfart og digitalisering. Koordinerer og koplar saman ulike fagressursar ved HVL med aktuelle aktørar i maritimt næringsliv for samarbeid om forsking- og utviklingsprosjekt.

Har rolle som kompetansemeklar i FORREGION Vestland og hjelper bedrifter lokalisert i Vestland fylke med å utvikle sine forskingsretta innovasjonsprosjekt.

Prosjektleiar i MARKOM2021-prosjektet 'Wind of Change'.


Bakgrunn:

  • Fagbrev i Aluminumskonstruksjon (2013)
  • Bachelor i Produksjonsteknikk frå HVL (2016)
  • Master i Sustainable Manufacturing frå NTNU (2018)
  • Prosjektingeniør/konsulent i Rolls-Royce (2019) og FRAMO Flatøy (2020)

Starta ved HVL i desember 2020.