Rådgivar

Kristoffer Fagervoll Sortland

Arbeids- og kompetanseområde

- Innovasjonsrådgjevar ved Institutt for Maritime Studier

Prosjektutvikling, koordinering og samarbeid. 

Arbeider med utvikling av Senter for sjøsikkerhet med fokus på grøn maritim teknologi, sikkerheit og digitalisering. Koordinerer og koplar saman ulike fagressursar ved HVL med aktuelle aktørar i maritimt næringsliv for samarbeid om forsking- og utviklingsprosjekt.

Har rolle som kompetansemeklar i FORREGION Vestland og hjelper bedrifter lokalisert i Vestland fylke med å utvikle sine forskingsretta innovasjonsprosjekt.

Prosjektleiar (vikar 2023) for 'Sikkerhetskultur i grønne maritime næringer'

Prosjektleiar for MARKOM2-prosjektet 'Maritime operasjoner for havvind'

Prosjektleiar i MARKOM2021-prosjektet 'Wind of Change'.


Bakgrunn:

  • Fagbrev i Aluminumskonstruksjon (2013)
  • Bachelor i Produksjonsteknikk frå HVL (2016)
  • Master i Sustainable Manufacturing frå NTNU (2018)
  • Prosjektingeniør/konsulent i Rolls-Royce (2019) og FRAMO Flatøy (2020)

Starta ved HVL i desember 2020.