Underviser i
 • ELE114 Elektriske maskiner
 • ELE117 Høyspenningssystemer
Forskar på
 • Tilstandsovervåkning og feildiagnostisering av elektriske maskiner

Publikasjonar

 • Elektriske maskiner. AC- og DC-maskiner

  Sivertsen, Lasse Hugo (2023)
 • Refleksjoner rundt min undervisning

  Sivertsen, Lasse Hugo (2021)
 • Fra montør til ingeniør

  Sivertsen, Lasse Hugo (2020)
 • DC-maskiner. Tradisjonelle og børsteløse maskiner

  Sivertsen, Lasse Hugo (2020)
 • Kompenseringsanlegg

  Sivertsen, Lasse Hugo (2020)
 • Høyspenningssystemer

  Sivertsen, Lasse Hugo (2020)
 • Elektriske maskiner. Oppbygning, virkemåte og drift.

  Sivertsen, Lasse Hugo (2019)
 • A New Approach to Include Complex Grounding System in Lightning Transient Studies and EMI Evaluations

  Steinsland, Vegard, Sivertsen, Lasse Hugo, Cimpan, Emil, Zhang, Shujun (2019)
 • Study of high power fast charging station for battery ferry and hybrid ferry

  Zhang, Shujun, Sivertsen, Lasse Hugo, Øvsthus, Knut, Andreas, Sagedal (2018)
 • A new Method to include complex grounding system in lightning transient studies and EMI evaluations

  Steinsland, Vegard, Sivertsen, Lasse Hugo, Cimpan, Emil, Zhang, Shujun (2018)
 • Høyspenningsteknikk

  Sivertsen, Lasse Hugo (2014)
 • Condition monitoring of subsea electrical equipment using motor current signature analysis

  Sivertsen, Lasse, Hjertaker, Bjørn Tore, Kjenner, Tom Erik, Stjernberg, Stian (2012)
 • Elektriske maskiner

  Sivertsen, Lasse Hugo (2012)
 • Tilstandsovervåkning av frekvensdriftede motorer med lange forsyningskabler ved bruk av motorstrøm signaturanalyse

  Sivertsen, Lasse, Hjertaker, Bjørn Tore, Kjenner, Tom Erik, Stjernberg, Stian (2011)
 • Tilstandsovervåkning av frekvensdriftede motorer med lange forsyningskabler ved bruk av motorstrøm signaturanalyse

  Sivertsen, Lasse (2011)
 • Tilstandsovervåkning av undervanns motordrift med lange forsyningskabler

  Stjernberg, Stian, Hjertaker, Bjørn Tore, Sivertsen, Lasse (2010)
 • Tilstandsovervåkning av frekvensstyrt undervannsmotordrift ved strømanalyse

  Kjenner, Tom Erik, Hjertaker, Bjørn Tore, Sivertsen, Lasse (2010)
 • Elektriske maskiner. Oppgavesamling med løsning

  Sivertsen, Lasse Hugo (2005)
 • Tilstandsovervåkning og feildiagnostisering av kortslutningsmotorer; et studie innenfor utvalgte emner

  Sivertsen, Lasse (2004)
 • Fornybare energikilder. FOU-prosjekt 62074 2001/2002 Del 1: Teknologisk statusog utvikling. Del 2: Læreplan for faget SVE129. Del 3: Teknologisk fordypning

  Sivertsen, Lasse (2002)