Underviser i

  • Sosialpolitikk, organisasjonsteori, forvaltingskunnskap, frivillig organisering, Tverrprofesjonell samarbeidslæring/prosjektarbeid

Forskar på

  • Nav som organisasjon. Skjønsutøving i profesjonsorganisasjonar. Iverksetting av reformer i offentleg forvalting

Forskargrupper