Arbeids- og kompetanseområde

Dr. Mahdi Ghane er førsteamanuensis ved Institutt for informatikk, elektroteknikk og matematiske fag ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). Han er også tilknyttet som foreleser og forsker ved Institutt for marin teknologi, NTNU. Han foreleser om temaet Stokastiske metoder anvendt i ikke-lineær analyse av marine strukturer (PhD-nivå) i tillegg til å veilede en Ph.D. student om emnet intelligent feildiagnose av flytende vindturbindrift.

Hans hovedforskningsområde er vindenergi, feildiagnose og feiltolerant kontroll, pålitelighet og optimalisering. Han hadde direkte samarbeid med flere bransjer som Equinor, Yinson, Bane Nor, Aker Solution, Kverner og ABS. Han jobber nå med et NFR-prosjekt (InteDiag-WTCP) knyttet til Center for Floating Structures for the Next Generation Ocean Industries (SFI BLUES), Norwegian Research Centre on Wind Energy (FME NorthWind).

Utdanning:

 • 2018 Ph.D. Marine Cybernetics Technology, NTNU-MIT-Statoil PhD-stipendiat, Senter for autonome marine operasjoner og systemer, NTNU.
 • 2009 M.Sc. Mechatronics Engineering, K.N.Toosi University of Technology, Teheran (rangert 1.).
 • 2007 B.Sc. Elektroteknikk, Ferdowsi University of Mashhad (toppstudent).


Priser og utmerkelser:

 • 2016 Beste papirpris, vitenskapen om å lage dreiemoment fra vind (Torque)-konferansen, München, Tyskland.
 • 2013 Statoil-NTNU-MIT PhD Fellowship (Hywind Scotland Project)


Mobilitet:

 • 2016 Gjesteforsker, Danmarks Tekniske Universitet, Institutt for elektroingeniør, Danmark.
 • 2014 Besøksforsker, University of Melbourne, Department of Electrical Eng, Melbourne, Australia.


Medlemskap av akademiske foreninger:

 • 2017-2021 Medlem ASME
 • 2017-2021 Medlem IEEE
 • 2016- Tekna
Underviser i

HVL

 • ELE306 Robotikk
 • ELE302 Reguleringsteknikk 2
 • ING104 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

NTNU

 • MR8503 - Stokastiske metoder anvendt i ikkelineær analyse av marine konstruksjoner

Forskar på
 • Fornybar energi (vindturbinmodellering og kontroll)
 • Signalbehandling (spesielt statistisk og stokastisk dataanalyse)
 • Feildeteksjon og feiltolerant kontroll
 • Robotikk (modellering og kontroll)
 • Systemmodellering og optimalisering (modellering av diskret hendelse)
 • Kunstig intelligens og datautvinning

Publikasjonar

Vis alle