Sensor/honorar

Mari Kristine Jore

Arbeids- og kompetanseområde

Kultur sosiologi, samfunnsfagsdidaktikk, skoleforskning, mangfoldskompetanse.
Underviser i
  • GLU 1-7 Kulturelt mangfold
  • PEL312 - Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet
  • GUPEL412 Bacheloroppgave, vitenskapsteori og forskningsmetode
Forskar på
  • Samfunnsfagdidaktikk
  • Ungdomstrinn
  • Postkoloniale perspektiv
  • Mangfoldkompetanse
Forskargrupper