Førsteamanuensis

Matthias Paetzel

Arbeids- og kompetanseområde

Doktorgrad i maringeologi fra Universitetet i Bergen. Spesialisert på undersøkelser av resente (0-150 år) og holocene miljøendringer som tolket fra marine sedimenter i fjorder og kystområder, og fra ferskvannsavsetninger i innsjøer. Internasjonal koordinator ved Institutt for naturfag og koordinator av det internasjonale studieprogrammet "From Mountain to Fjord".
Underviser i
  • GE408 Mineralogi og petrografi
  • GE476 Geological aspects of Western Norway
  • GE478 Fjord processes
  • Basic geology, Technische Hochschule Bingen, Tyskland
  • Geological aspects of climate change, Van Hall Larenstein Instituut, Leeuwarden, Nederland
Forskar på
  • Forurensning
  • Menneskeskapte miljøendringer
  • Naturlige miljøendringer
  • Klimaendringer
  • Holistisk tilnærming til marin sedimentologi