Seniorrådgivar

Nina Parmann

Arbeids- og kompetanseområde

Utvikler og koordinerer etter- og videreutdanningstilbud innen økonomi, administrasjon og samfunnsfag. Sosiolog med tilleggsutdanning i mediekunnskap og markedsføring.