Førsteamanuensis

Odd Torleiv Furnes

Arbeids- og kompetanseområde

 • Faglærer i musikk/LUPE
 • Grunnskolelærerutdanningen
 • Etter- og videreutdanning i musikk
Underviser i
 • Arrangering og komponering
 • Musikkdidaktikk
 • Øvingslære
 • Dybdelæring i musikk
 • Kvalitativ metode
Forskar på
 • Musikkognisjon
 • Musikkestetikk
 • Dybdelæring i musikk
Forskargrupper
 • Grieg Academy Music Education (GAME)
 • Praktiske og estetiske fag og fagdidaktikk (PEFF)

Utvalde publikasjonar

 • Deep learning in music

  (2022)
 • Dybdelæring i musikk - musikalsk forståelse gjennom sansning, følelser og begreper

  (2022)
 • Dybdelæring og tilpasset opplæring.

  (2018)
 • Filmmusikk - "Avtrykk av pust"

  (2018)
 • Silence Interrupted - art installation

  Bernsen, Torkell, Furnes, Odd Torleiv (2017)