Arbeids- og kompetanseområde

Jordskifte, sivilprosess, alternativ konfliktløsning, grunnerverv, matrikkel og ressursforvaltning.

Sky har 16 års erfaring fra jordskiftedomstolene som henholdsvis jordskiftedommer (8 år) og jordskifteoverdommer (8 år) og 3 års erfaring med eiendomsforvaltning i Forsvaret. Han er professor i jordskifte på NMBU og professor II på HVL.

Han er medforfatter til kommentarutgavene til jordskifteloven og matrikkelloven og har utgitt læreboka - Innføring i jordskifterett. I tillegg er han en av redaktørene til forskningsantologiene "Eiendom og juss vol. 1 og vol. 2". Alle bøkene er utgitt på Universitetsforlaget.  

Han er forfatter av lovkommentaren til jordskifteloven kapittel 1 til 4 på Karnov.