Arbeids- og kompetanseområde

Fagfeltet mitt er norsk språk, språkbruk, språkleg variasjon og -endring, og barns språkutvikling. Eg underviser difor mest i dei språklege emna vi tilbyr i barnehagelærarutdanninga og grunnskulelærarutdanninga.
Eg er i redaksjonen for fagbloggen Språkprat www.språkprat.no
Aktuelle emne for rettleiing er:
- barns språkutvikling
- sosiolingvistikk
- fleirspråklegheit

Utvalde publikasjonar

 • Koine Formation and Society - A Sociolinguistic Study of Migration, Dialects, and Norms in Norwegian Industrial Towns

  Neteland, Randi (2019)
 • Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling - ein longitudinell kasusstudie

  Gujord, Ann-Kristin Helland, Neteland, Randi, Selås, Magnhild (2018)
 • Koine formation in context

  Neteland, Randi (2017)
 • Kaos eller system? Om forholdet mellom sosiale strukturer og individuelle språklige variasjonsmønstre i industristedet Sauda

  Neteland, Randi (2016)
 • Koinéforming av industristedtalemål. En sosiolingvistisk studie av språkutviklingen i Sauda og Årdal de siste hundre årene

  Neteland, Randi (2014)