Spesialbibliotekar

Sigurd Glosvik

Arbeids- og kompetanseområde

  • Ansvarlig for avtale om bibliotektjenester til ansatte i Helse Førde
  • Kurs og veiledning til studenter og ansatte ved HVL og Helse Førde-ansatte:
     Helsefaglige litteratursøk
     
    Referanser / Litteraturlister / Endnote

  • Publisering av studentoppgaver