Rådgivar

Stian Andre Golden

Arbeids- og kompetanseområde

Organisasjonskonsulent for Studenttinget på Vestlandet, Region Sør.

Støttefunksjon for øvrig studentdemokrati og studentorganisasjoner.