Seniorkonsulent

Thale Jacobsen Åsli

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er kurs- og arrangementskoordinator, og jobber med planlegging og gjennomføring av større og mindre arrangement og konferanser, digitale så vel som fysiske.
Jeg jobber også opp mot kurs og fleksible videreutdanninger innen Livslang læring på Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap.
Jeg er ansvarlig for oppfølging av HVL sin samarbeidsavtale med Store norske leksikon

Kommunikasjonsoppgaver knyttet til profilering og synliggjøring av kurs og arrangementer er en rød tråd i arbeidet mitt.

Jeg har tidligere jobbet ved Universitet i Bergen og har bred erfaring fra studieadministrasjon, mest på Det psykologiske fakultet. Her var jeg leder for Informasjonssenteret og for studiestart og studentmottak, og har i den forbindelse erfaring med strategisk studentkommunikasjon, informasjons- og arrangementsarbeid.