Førsteamanuensis

Tom Sverre Tomren

Tom Sverre Tomren
Epost: Send epost
Sogndal
BRAGE, B-U016-I

Arbeids- og kompetanseområde

Religion, Etikk.

Underviser i

  • Religion, Livssyn og Etikk
  • Kulturelt mangfold
  • Filosofi
  • Miljø og bærekraft
  • Ledelse

Forskar på

  • Bærekraft i samfunn og skole
  • Religion, Livssyn og identitet
  • Miljøetikk og Økoteologi
  • Afrikansk kristendom

Forskargrupper

Religion og livstolkning

Utdanning for Bærekraft