Seniorkonsulent

Vibeke Aaberg

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er studieveileder på barnehagelærerutdanningen ved campus Bergen. Jeg jobber med veiledning av studenter, kvalitetsarbeid og saksbehandling. 

Studenter kan kontakte meg for spørsmål om:

  • sitt studium
  • utdanningsplan
  • tilrettelegging i studieløpet
  • permisjon
  • fagvalg i utdanningen
  • godskriving av utdanning fra andre utdanningsinstitusjoner
  • internasjonalt semester
  • eller andre ikke-faglige problemstillinger