Gjesteforeleser

Jan Morten Loftesnes

Arbeids- og kompetanseområde

Bevegelsesvitskap Motorisk læring og kontroll Didaktikk Dynamisk systemteori

Underviser i
 • Motorisk læring og kontroll
 • Dynamisk systemteori
 • Kroppsøvings- og idrettsdidaktikk
  • Non-lineær didaktikk
  • Constraintsbasert didaktikk - CBD
 • Friluftsliv
  • Nærfriluftsliv i barnehage og skule
 • Volleyball
  • Sandvolleyball
 • Læring og motivasjon
  • Passion, Grit, Mindset
Forskar på

Motivasjon

Passion, Grit & Mindset in Football players

Kroppsøving og idrettsdidaktikk, Non-lineær didaktikk

Motorisk atferd

 

 

 

 

 

Forskargrupper