Stipendiat

Svein-Erling Greiner

Arbeids- og kompetanseområde

Mine fagfelt er først og fremst kritisk refleksjon og danning i høyere utdanning. Jeg gjør et doktorgradarbeid med tittelen Forståelser, gjøren og vilkår for kritisk refleksjon i barnehagelærerutdanninga. I doktorgradsarbeidet mitt bruker jeg teorier og konsepter fra psykoanalytikeren Jacques Lacan og filosofen Slavoj Zizek. 

Jeg har en forkjærlighet for kritisk teori og studentengasjement. 

 

Underviser i

 • Pedagogikk i barnehagelærerutdanninga

Forskar på

 • Kritisk refleksjon
 • Barnehagelærerutdanninga
 • Kritisk teori
 • Pedagogikk
 • Jacques Lacan
 • Slavoj Zizek

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Hva sier forskning om kritisk refleksjon?

  Greiner, Svein-Erling (2021)
 • Kvalitative, digitale forskningsmetoder: muligheter og begrensninger

  Greiner, Svein-Erling (2021)
 • En vranglås i (eget) forskningsdesign. Studenters handlingsrom i utdanning og forskning

  Greiner, Svein-Erling (2020)
 • Hvordan bestrider studenter sine subjektposisjoner i en norsk barnehagelærerutdanning?

  Greiner, Svein-Erling (2020)
 • Student subjectivity as a contested position in kindergarten teacher education

  Greiner, Svein-Erling (2020)