Kapabilitet og kapabilitetsdanning hos elever ved yrkesfaglige utdanningsprogram i den videregående skolen

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

Prosjekttype

Ph.d.-prosjekt

Prosjektperiode

Januar 2016 - August 2018

Finansieringskjelder

Høgskulen på Vestlandet

Totalbudsjett

Prosjektsamandrag

Hensikten med prosjektet er å vinne innsikt i hvilke kapabiliteter elever utvikler og hvorvidt de erfarer at opplæringstilbudet ved yrkesfaglige utdanningsprogram i den videregående skolen, hemmer eller fremmer dette.

Prosjektet har et holistisk og etisk perspektiv, med teoretisk utgangspunkt i kapabilitetsperspektivet (Capability Approach) til Amartya Sen og Martha Nussbaum. Målsettingen er å undersøke kapabilitetsdanning ved å studere hvilke vilkår opplæringen gir for at elever kan utvikle sine potensialer, både yrkesfaglig og som medborgere og mennesker. Deres myndiggjøring og hvordan de opptrer som aktive aktører i egne liv og opplæringsprosesser vil være av sentral betydning.

Gjennom narrative metodologisk tilnærming søkes kunnskap om dialektiske relasjoner mellom elevenes individuelle utvikling og strukturelle forutsetninger som vil kunne være avgjørende for å møte fremtidige utfordringer.

Veileder:  Professor Tobias Werler

 

Metode

Kvalitativ metode/

Narrativ metodologi