Natur og matkultur - Danning gjennom didaktiske praksiser i naturfag og mat & helse

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for idrett, kosthald og naturfag

Prosjektperiode

Januar 2016 - Juni 2017

Prosjektsamandrag

«Natur og matkultur – Danning gjennom didaktiske praksiser i naturfag og mat & helse»

 

Prosjektet startet med utgangspunkt i et mappekrav som studenter i NHB3 (fordypning 3.klasse) har hatt høsten 2015. Gjennom dette mappekravet skulle studentene sanke minst 5 arter i naturen, og de skulle konservere disse ved å bruke minst 2 ulike konserveringsmetoder. Deretter skulle dette inngå i en meny som ble vist frem til lærere, medstudenter og andre inviterte. Vårt prosjekt har fokus på matkultur og ressursbruk, både i et historisk og moderne innovativt perspektiv. Gjennom arbeidet med denne mappen går studentene gjennom en danningsprosess som gir dem et utvidet faglig perspektiv. Gjennom prosjektet arbeider vi med utvikling av god tverrfaglig praksis i egne fagfelt, og i kunnskapsområdet NHB.

Gjennom forskning på egen praksis og praksisfeltet ønsker vi å finne ut på hvilke måter prosjektet har faglig relevans for praksisfeltet. Ved å analysere eksamensmappene + intervju håper vi å få studentenes oppfatning av relevans og læringsutbytte. Vi vil intervjue og observere barnehagelærere vi vet jobber med naturen som ressurs på tilsvarende måter for å finne ut hvilke faktorer som har vært viktige for utvikling av denne praksisen.