Matematikk og dialogisitet i nettdiskusjoner

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

Desember 2016 - Juli 2019

Prosjektsamandrag

Prosjektet undersøker hvordan matematikk benyttes i diskusjoner på internett og hvilke samtalekvaliteter som er tilstede i produktive diskusjoner. Forskningen søker innsikt i forutsetninger og grep som kan legge til rette for produktive matematikksamtaler/-diskusjoner gjennom digitale media.

Prosjektet undersøker hvordan matematikk blir brukt til å underbygge eller forkaste argument, hvordan matematiske argument blir innlemmet i ulike kontekster og hvordan matematikk brukes i møte mellom mennesker med ulik grad av matematisk kompetanse.

Nettdiskusjoner gir innblikk i hvordan det argumenteres med og om matematikk utenfor skolesammenhenger, men er også av interesse i tilknytning til nettundervisning og muligheter for elever til å delta i diskusjoner som innehar ekspertise og ulike perspektiv utover det som normalt er tilstede i klasserommet.

Prosjektet undersøker nettdiskusjoner knyttet til ulike kontekster (inkludert sabermetrics, dataspill og meningsmålinger).

Bakhtin benyttes som teoretisk ramme for deler av prosjektet, særlig hans bruk av begrepene monologisitet og dialogisitet.