Styringsutfordringer, organisasjon og ledelse i barnehagesektoren

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

Januar 2017 - Desember 2020