Informasjon til studenter i risikogruppen og studenter som ikke kan møte fysisk på campus eller på praksissted pga. koronasituasjonen

Denne informasjonen kan endre seg i tråd med koronasituasjonen og retningslinjer fra Regjeringen og FHI. Du er som student selv ansvarlig for å holde deg oppdatert på gjeldende retningslinjer.

Obligatorisk læringsaktivitet og praksis

Vi vil så langt som mulig legge til rette for at du skal kunne gjennomføre studiene dine på normert tid, men det kan være studenter som må få forlenget studieløp for at vi skal kunne gi en fullverdig utdanning.

Hvis du er student med dokumentasjon på at du eller noen du bor sammen med er i risikogruppen for Covid 19 og ser at du vil ha problemer med å delta i obligatoriske læringsaktiviteter og praksis i studieprogrammet ditt, ber vi om at du så snart som mulig tar kontakt med følgende:

Hvis du har fått påvist Covid 19, er i karantene, venter på testresultater eller har symptomer på Covid 19 – skal du ikke delta på undervisning og læringsaktiviteter på campus eller være i praksis. Hvis du i den perioden du må være hjemme har obligatoriske læringsaktiviteter eller er i praksis må du ta kontakt med faglærer/emneansvarlig for å avtale alternativer eller tilpasninger.

Det betyr ikke at det lempes på vurderingskriteriene til arbeidskrav og eksamen på grunn av koronasituasjonen, den enkelte student er ansvarlig for egen læring.

Når det gjelder ytterligere informasjon om praksis, viser vi til fakultetene sine praksissider.

Er du student på samlingsbaserte utdanninger og blir pålagt restriksjoner som gjør at du ikke kan reise til campus, må du kontakte emneansvarlig/faglærer.


Er du i risikogruppen?

Med «risikogruppen» legger HVL til grunn FHIs definisjon av personer med moderat/mye økt risiko.

FHIs definisjon