Tilrettelegging av praksisplass

Tar du eit studium med obligatorisk praksis, må du gjennomføre og bestå praksisperiodane for å få godkjent utdanninga di.